Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

18. Dziedziczenie

mar 24, 2022

Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na lepszą czytelnośćkompaktowość i organizację kodu. Stosując dziedziczenie, możemy znacznie ograniczyć redundancje (duplikację) kodu programistycznego i przyspieszyć pisanie kodu. Dziedziczenie w Javie wpływa również na łatwiejsze utrzymanie kodu. Dziedziczenie pozwala na tworzenie przejrzystej struktury klas i obiektów, w której poszczególne klasy nie powielają niepotrzebnie tych samych atrybutów lub zachowań.

Zalety stosowania dziedziczenia

  • większa reużywalność kodu
  • lepsza czytelność i i przejrzystość kodu
  • łatwiejsze utrzymanie kodu
  • mniejsza redundancja kodu
  • szybsze tworzenie kodu

Ważne terminy w dziedziczeniu

Klasa :  ​to zbiór obiektów, które mają wspólne właściwości.

Klasa pochodna/Podklasa: Klasa pochodna to klasa, która dziedziczy po klasie bazowej. Jest również zamiennie nazywana podklasą lub klasą podrzędną. 

Klasa podstawowa/Nadklasa : ​Klasa podstawowa jest główną klasą, z której klasy pochodne dziedziczą cechy. Jest również znana jako superklasa lub klasa nadrzędna. 

Reużywalność : ​Jak sama nazwa wskazuje, to ponowne użycie powtarzającego się kodu w programach. Jest to mechanizm ponownego wykorzystania istniejącego kodu podczas tworzenia nowych klas.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...

13. Tablice

https://youtu.be/iuogs1X_5hM Tablica to podstawowa struktura danych umożliwiająca przechowywanie wielu elementów, jest więc takim kontenerem dla danych. Tablica w Javie to grupa zmiennych o tym samym typie, która otrzymuje wspólną nazwę.  Zwykle w tablicach...