Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

17. Hermetyzacja

mar 18, 2022

Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów.

Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób odizolowania od innych klas wybranych danych i funkcji zgromadzonych w danej klasie

Zalety stosowania hermetyzacji

  • ukrywanie wewnętrznych cech implementacji danej klasy
  • zapobiega przypadkowej ingerencji w wewnętrzną strukturę obiektu
  • umożliwia zdefiniowanie interfejsu, który określa sposób manipulowania wewnętrznymi strukturami obiektu

Modyfikatory dostępu (modyfikatory widoczności) – to słowa kluczowe, które maja wpływ na widoczność elementu, który poprzedzają (składowe, metody, klasy)

Modyfikatory dostępu:

  • public  
  • private 
  • default (package)
  • protected

public to największy poziomem widoczności – klasy, pola i metody oznaczone w ten sposób są widoczne dla wszystkich innych klas.

Protected  jest dostępny dla klas zdefiniowanej w tym samym pakiecie oraz w klasach dziedziczących (zrozumiesz, gdy w kolejnych odcinkach poznasz mechanizm dziedziczenia) po klasie, która zawiera pola czy metody oznaczone jako protected.

Private elementy z dostępem prywatnym są widoczne tylko dla struktur zdefiniowanych w tej samej klasie.

Package (default) modyfikator domyślny ogranicza widoczność do klas z tego samego pakietu.

Metody Get i Set (Getter i Setter)

Metoda get (akcesor) i metoda set (mutator) służą do operacji na polach klasy, które zgodnie z ideą hermetyzacji są prywatne. I właśnie dzięki wspomnianym metodom możemy odpowiednio pobierać wartość danego (get) pola oraz ustawiać wartość dla danego pola (set). Jako, że metody te powinny być publiczne, to korzystamy z nich tam, gdzie tego potrzebujemy (metody są publiczne i do wykorzystania z dowolnego miejsca)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...

13. Tablice

https://youtu.be/iuogs1X_5hM Tablica to podstawowa struktura danych umożliwiająca przechowywanie wielu elementów, jest więc takim kontenerem dla danych. Tablica w Javie to grupa zmiennych o tym samym typie, która otrzymuje wspólną nazwę.  Zwykle w tablicach...