Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

10. Instrukcja warunkowa IF

mar 18, 2022

Instrukcja warunkowa to rozgałęzienie w działaniu programu. Sprawdzany jest warunek i jest prawdziwy lub fałszywy, wykonane zostają odpowiednie instrukcje kodu. Klauzula else jest opcjonalna, może ,ale nie musi koniecznie wystąpić oraz może być więcej niż jedna klauzula else.

Przykład zastosowania:

int wiek = 20;
if (wiek >= 18) {
  System.out.println("Jesteś pełnoletni");
} else {
  System.out.println("Jesteś niepełnoletni");
}

Wiele instrukcji else:

int wzrost = 180;

if (wzrost < 160) {
    System.out.println("Jesteś niskiego wzrostu");
} else if ( wzrost >=160 && wzrost < 180) {
    System.out.println("Jesteś średniego wzrostu");
} else {
System.out.println("Jesteś wysokiego wzrostu");
}

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...