Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

11. Instrukcja warunkowa SWITCH

mar 18, 2022

Instrukcja switch jest jedną z instrukcji warunkowych w języku Java. Instrukcja switch pozwala nam zastąpić kilka zagnieżdżonych konstrukcji if-else, a tym samym sprawić, że nasz kod będzie bardziej czytelny i zwięzły.

Instrukcja switch

 • Od 1 do n przypadków „case”
 • argument przekazany do „case” musi być stałą lub literałem. Nie można używać zmiennych
 • wartości „case” musza być unikalne
 • instrukcja „case” może, ale wcale nie musi posiadać instrukcji „break”

Przykład wykorzystania:

String dzienTygodnia = "maj";

switch(dzienTygodnia){
  case "poniedziałek":
    System.out.println("8:00-16:00");
    break;
  case "wtorek":
  System.out.println("8:00-16:00");
    break;
  case "środa":
    System.out.println("8:00-15:00");
    break;
  case "czwartek":
    System.out.println("8:00-15:00");
    break;
  case "piątek":
    System.out.println("8:00-14:00");
    break;
  case "sobota":
    System.out.println("8:00-12:00");
    break;
  case "niedziela":
    System.out.println("Sklep nieczynny!");
    break;
  default:
    System.out.println("Podana błędne dane!");
}

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...