Trwa przedsprzedaż – ceny -50%! Pula promocyjnych licencji ograniczona!

 

Data premiery kursu: 30.10.2020

Skąd pomysł na kurs?

Kurs powstał w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zatrudnianie nowych, wykwalifikowanych pracowników. Już dzisiaj, co druga firma, deklaruje, że największym zagrożeniem realizowanych projektów w kolejnych latach – będzie brak odpowiedniej kadry i wymaganych umiejętności technicznych w zespołach. Niestety nie są to tylko puste prognozy, gdyż problem z uzupełnieniem zespołów o kolejnych wykwalifikowanych specjalistów, dotyka również firmy, z którymi mam przyjemność współpracować.

Alternatywą dla takiego stanu rzeczy, jest aktywizacja, szkolenie, podnoszenie umiejętności ludzi, którzy mają predyspozycje i zapał do pracy technicznej. Obserwacja i doświadczenie wyniesione z prowadzonych przeze mnie szkoleń stacjonarnych, pozwala mi świadomie wyrazić opinie: liczba osób zainteresowanych szeroko pojętą automatyzacją jest spora. Ten fakt nie powinien dziwić, gdyż branża IT jest od wielu już lat uważana za lukratywną i bezpieczną a jej przyszłość rysuje się jasnymi barwami.

Prezentowany kurs jest więc szansą na zdobycie nowych, bardzo atrakcyjnych i cennych umiejętności na rynku pracy, oraz wyjątkową możliwością wyniesienia swoich umiejętności do wysokiego poziomu w wielu prezentowanych tematach.

LICZBY NIE KŁAMIĄ

Kurs w liczbach

modułów tematycznych

Ponad

praktycznych zadań

Ponad

quizów testowych

Ponad

nagrań audio-wideo

Plan kursu

Moduł 1. Automatyzacja testów – wprowadzenie

Lekcja: Kariera w branży IT

Lekcja: Podstawy automatyzacji

Lekcja: Testowanie aplikacji webowych

Lekcja: Narzędzia do automatyzacji

Lekcja: Robotyzacja procesów biznesowych

TEST: Automatyzacja testów – wprowadzenie

Moduł 2. Konfiguracja narzędziowa

Lekcja: Chocolatey – menedżer pakietów

Lekcja: Instalacja podstawowego oprogramowania

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Konfiguracja narzędziowa

Moduł 3. Budowa pierwszego projektu

Lekcja: Maven – wprowadzenie

Lekcja: Konfiguracja pierwszego projektu

Lekcja: IntelliJ IDEA – wprowadzenie

Lekcja: Pierwszy test – omówienie

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Budowa pierwszego projektu

Moduł 4. Lokalizowanie WebElementów

Lekcja: Lokalizowanie WebElementów

Lekcja: Selektory Id, name, class, tagName, linkText, partialLinkText

Lekcja: Selektory CSS, Xpath

Lekcja: Selektory – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Lokalizowanie WebElementów

Moduł 5. Obsługa WebElementów

Lekcja: Operacje na WebElementach

Lekcja: Obsługa list rozwijanych

Lekcja: Operacje na WebElementach – warsztat

Lekcja: Obsługa list rozwijanych – warsztat

Lekcja: Mniej popularne WebElementy

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Obsługa WebElementów

Moduł 6. Asercje

Lekcja: Asercje – omówienie

Lekcja: Asercje – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Asercje

Moduł 7. Klasa Wait. Synchronizacja testów

Lekcja: Implicit Wait, Explicit Wait, Fluent Wait

Lekcja: Implicit Wait, Explicit Wait, Fluent Wait – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Klasa Wait. Synchronizacja testów

Moduł 8. Alerty

Lekcja: Alerty – omówienie

Lekcja: Alerty – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Alerty

Moduł 9. Selenium API

Lekcja: Metody nawigacyjne

Lekcja: Klasa Action

Lekcja: Wykonywanie zrzutów ekranu

Lekcja: Wyjątki Selenium WebDriver

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Selenium API

Moduł 10. GIT

Lekcja: Git – wprowadzenie

Lekcja: Git – instalacja i konfiguracja

Lekcja: Git – podstawowe komendy

Lekcja: Git – ignorowanie plików

Lekcja: Git – modyfikacja historii projektu

Lekcja: Git – przeglądanie historii projektu

Zadania z rozwiązaniami

TEST: GIT

Moduł 11. TestNG

Lekcja: TestNG – wprowadzenie

Lekcja: TestNG – warsztat

Lekcja: TestNG – warsztat (ciąg dalszy)

Lekcja: TestNG – testowanie równoległe 

Lekcja: TestNG – testowanie równoległe warsztat

Zadania

TEST: TestNG

Moduł 12. Page Object Model

Lekcja: Page Object Model – wprowadzenie

Lekcja: Page Object Model – warsztat

Lekcja: Page Object Model – własny framework

Lekcja: Page Object Model – własny framework (kod)

Lekcja: Page Object Model – refaktor kodu 

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Page Object Model

Moduł 13. Bazy danych – PostgreSQL

Lekcja: Bazy danych – wprowadzenie

Lekcja: PostgreSQL – instalacja i konfiguracja

Lekcja: PostgreSQL – typy danych

Lekcja: PostgreSQL – podstawowe komendy

Lekcja: PostgreSQL – wybieranie danych

Lekcja: PostgreSQL – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Bazy danych – PostgreSQL

Moduł 14. Selenium GRID

Lekcja: Selenium GRID – wprowadzenie

Lekcja: Selenium GRID – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Selenium GRID

Moduł 15. Jenkins

Lekcja: Jenkins – wprowadzenie

Lekcja: Jenkins – instalacja i konfiguracja

Lekcja: Jenkins – prezentacja

Lekcja: Jenkins – warsztat 1

Lekcja Jenkins – warsztat 2

Lekcja: Jenkins – warsztat 3

Lekcja: Jenkins – warsztat 4

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Jenkins

Moduł 16. Extent Reports

Lekcja: Extent Reports – wprowadzenie

Lekcja: Extent Reports – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Extent Reports

Moduł 17. Grafana i InfluxDB

Lekcja: Grafana i InfluxDB – wprowadzenie

Lekcja: Grafana i InfluxDB – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Grafana i InfluxDB

Moduł 18. Docker

Lekcja: Docker – wprowadzenie

Lekcja: Docker – warsztat 1

Lekcja: Docker – warsztat 2

Lekcja: Docker – warsztat 3

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Docker

Moduł 19. Końcowy projekt

Lekcja: Projekt końcowy

Moduł 20. Test zaliczeniowy

TEST: Test zaliczeniowy

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dedykowany zarówno dla osób zupełnie początkujących, które dopiero chcą wejść w świat IT, jak i dla osób już doświadczonych, nawet z kilkuletnim doświadczeniem w zapewnianiu jakości oprogramowania.

Taką optykę kursu udało się osiągnąć poprzez jego kompleksowość oraz zróżnicowanie tematyczne i poziomowe. Pracę z kursem rozpoczynamy od tematów zupełnie podstawowych: jak opis narzędzi, instalacja i konfiguracja pierwszych projektów, pisanie prostych skryptów testowych. Z czasem przechodzimy jednak do bardziej złożonych tematów, związanych głównie z programowaniem testów. Końcowe moduły to już poziom haczący o zagadnienia DevOps/TestOps, wystarczy podać tylko omawiane tematy: budowa infrastruktury do automatyzacji testów, wirtualizacja środowiska pracy, zaawansowane tematy konfiguracyjne narzędzi CI (Jenkins), dokeryzacja, bazy danych.

Od laika do automatyka

Wejdź mocno w branżę IT!

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową agendą i planem tematycznym kursu.

Zachęcam do zobaczenia kilku lekcji, które zostały udostępnione zupełnie za darmo!

Zobacz i sam oceń czy warto!

 

Wybierz
typ licencji:

Dostęp

Próbna rozmowa
kwalifikacyjna

Code review

Zniżka na indywidualne konsultacje

Negocjacje ceny

Zniżka na szkolenia
stacjonarne

BASIC

Przedsprzedaż tylko 199zł!!

399 zł

 za 3 miesiące

24/7 (3 mc)

– 10 %

Tak

(powyżej 10 licencji)

– 15 %

Standard

Przedsprzedaż tylko 299zł!!

599 zł

 za 6 miesięcy

24/7 (6 mc)

Tak

1 sesja

– 20 %

Tak

(powyżej 5 licencji)

– 20 %

Premium

Przedsprzedaż tylko 449zł!!

899 zł

za 12 miesięcy

24/7 (12 mc)

Tak

2 sesje

– 30 %

Tak

(powyżej 3 licencji)

– 30 %

BASIC 

Przedsprzedaż tylko 199zł!!

399 zł

 za 3 miesiące

Dostęp: 24/7 (3 mc)

Próbna rozmowa kwalifikacyjna: Nie

Code review: Nie

Zniżka na indywidualne konsultacje: – 10 %

Negocjacje ceny: Tak

(powyżej 10 licencji)

Zniżka na szkolenia stacjonarne: -15 %

Standard

Przedsprzedaż tylko 299zł!!

599 zł

 za 6 miesiący

Dostęp: 24/7 (6 mc)

Próbna rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Code review: 1 sesja

Zniżka na indywidualne konsultacje: – 20 %

Negocjacje ceny: Tak

(powyżej 5 licencji)

Zniżka na szkolenia stacjonarne: – 20 %

Premium

Przedsprzedaż tylko 499zł!!

899 zł

za 12 miesiący

24/7 (12 mc)

Próbna rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Code review: 2 sesje

Zniżka na indywidualne konsultacje: – 30 %

Negocjacje ceny: Tak

(powyżej 3 licencji)

Zniżka na szkolenia stacjonarne: – 30 %