Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

9. Pętle

mar 18, 2022

Pętle w Javie

Pętla – to konstrukcja programistyczna umożliwiająca wielokrotnie wykonywanie zadeklarowanych instrukcji kodu.

Główne rodzaje pętli w Javie

 • while
 • do..while
 • for
 • foreach

Pętla for

Zaleca się wykorzystanie tej pętli, gdy liczba iteracji jest z góry znana i jest stała.

W pętli for możemy zainicjalizować zmienną, sprawdzić warunek oraz wartość inkrementacji/dekrementacji. Pętla for składa się z czterech głównych elementów:

 1. Inicjalizacja : Jako warunek początkowy, który jest wykorzystywany tylko jeden raz, gdy pętla się rozpoczyna. Tutaj możemy zainicjować zmienną lub możemy użyć już zainicjowanej zmiennej. 
 2. Warunek : Jest to drugi warunek (warunek zakończenia pętli), który jest wykonywany za każdym razem w celu przetestowania stanu pętli. Kontynuuje wykonywanie, dopóki warunek nie będzie fałszywy. Musi zwracać wartość logiczną prawda lub fałsz. 
 3. Inkrementacja/Dekrementacja : Zwiększa lub zmniejsza wartość zmiennej. 
 4. Instrukcja : Instrukcja pętli jest wykonywana za każdym razem, dopóki drugi warunek (warunek zakończenie pętli) nie będzie fałszywy.

Składnia

for(inicjalizacja, warunek, inkrementacja/dekrementacja{         
  instrukcje kodu
}  

Przykład zastosowania

for(int i=1; i<=5; i++){  
        System.out.println("Witaj po raz: " + i );  
}  

Pętla while

Pętla while w Javie używana jest do wielokrotnego wykonywania kodu aż do spełnienia określonego warunku logicznego. Gdy tylko warunek logiczny stanie się fałszywy, pętla zostanie zatrzymana.

Pętla while jest uważana za powtarzającą się instrukcję if. 

Jeśli nie znamy z góry liczby iteracji to należy wykorzystać właśnie pętle while.

Składnia

while (warunek){    
  //kod do wykonania   
  inkrementacja/dekrementacja
}    

 

Przykład:

while (i<= 10 ){  
        System.out.println(i);  
    i++;  
}

Pętla do while

Pętla Java do-while jest używana do powtarzania instrukcji kodu, aż do spełnienia określonego warunku. Jeśli liczba iteracji nie jest ustalona i musisz wykonać pętlę przynajmniej raz, zaleca się użycie pętli do-while.

Pętla Java do-while nazywana jest pętlą kontroli wyjścia . Dlatego w przeciwieństwie do pętli while i pętli for, funkcja do-while sprawdza warunek na końcu ciała pętli. Pętla Java do-while jest wykonywana co najmniej raz, ponieważ warunek jest sprawdzany po treści pętli.

Składnia

do{    
  //instrukcje kodu
  inkrementacja/dekrementacja  
} while (warunek);    

Przykład

 int  i = 1 ;    
    do{    
        System.out.println(i);    
    i++;    
    } while(i<= 5);    
}

Pętla for-each

Pętla Java for-each zapewnia alternatywne podejście do przechodzenia przez tablicę lub kolekcję w Javie. Służy głównie do przechodzenia przez elementy tablicy lub kolekcji. Zaletą pętli for-each jest to, że eliminuje możliwość wystąpienia błędów i sprawia, że ​​kod jest bardziej czytelny. Nazywa się to pętlą for-each, ponieważ przechodzi przez każdy element jeden po drugim

Składnia

for (zmienna data_type : tablica | kolekcja){ 
   //ciało pętli for-each 
} 

Przykład:

  //deklarowanie tablicy 
  int tab[]={ 7 , 14 , 21, 28}; 
  //przechodzenie po tablicy z pętlą for-each 
  dla ( int i:tab){ 
   System.out.println(i); 
  } 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...