Regulamin

 1. Sprzedającym dostęp do kursów jest Tomasz Stelmach Solution IT, NIP 685-22-78-752, Adres: Nawsie Kołaczyckie 61a, 38-213 Kołaczyce – działalność zarejestrowana w Polsce –  zwany dalej Sprzedającym.

2. Przez kurs, zwany dalej Kursem należy rozumieć materiał umieszczony na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl. Do korzystania z Kursu potrzebne jest konto założone na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl i dostęp do internetu, ponieważ Kurs jest dostępny online .

3. Sprzedający oferuje Kurs który można zakupić na podanej stronie.

4. Kupując Kurs (Kursy) poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek Sprzedającego, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży dostępu do Kursu (Kursów) na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl (lub ewentualnie innej platformie wskazanej przez Sprzedającego, o ile z jakiegoś powodu kursy na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl nie będą mogły być dostępne).

5. Kursy będą dostępne na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl (lub Sprzedający umieści je na innej platformie, jeśli z jakiegoś powodu nie będą mogły być dostępne na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl ).

6. Data premiery Kursu oznacza, że od tego dnia Kurs bedzie dostępny na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl i będzie możliwe jego uruchomienie.

7. Dostępność kursu oznacza, że Kurs będzie umieszczony na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl, przy czym sam Kurs może nie być w dniu premiery kompletny, tzn. może nie zawierać wszystkich materiałów, które powinien zawierać docelowy Kurs. Kompletny Kurs będzie dostępny maksymalnie w ciągu 90 dni od daty premiery.

8. Zawartość Kursu może ulegać zmianie już po jego umieszczeniu na platformie http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl. Część materiałów może być usuwana a mogą pojawiać się inne materiały. Dla jasności: Mogą pojawić się zmiany względem zawartości poszczególnych Kursów. Mogą pojawić się pewne zagadnienia a inne zostać usunięte. Ewentualne zmiany będą miały na celu przygotowanie, w ocenie Sprzedającego, jeszcze lepszej zawartości kursów, co jest w interesie osób korzystających z Kursu (Kursów)

9. Kursy są dostępne w języku polskim.

10. Z jednego Kursu może korzystać tylko jedna osoba.

11. Zakup Kursu następuje w chwili zaksięgowania środków na rachunku Sprzedającego.

12. Aktywowany Kurs jest przypisany do konta użytkownika na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl i nie można go przenosić miedzy kontami. Usunięcie konta na http://kurs.odlaikadoautomatyka.pl oznacza także bezpowrotne skasowanie Kursu i utratę dostępu do niego.

13. Kupujący (Konsument w rozumieniu przepisów prawa) może zrezygnować z zakupu Kursu (Kursów) w ciągu 14 dni. . Dla jasności: Zwrot jest możliwy tylko wtedy, jeśli żaden z Kursów (czy pojedyńczy czy którykolwiek z pakietu) nie został jeszcze przez Ciebie aktywowany a od daty zakupu nie minęło więcej niż 14 dni.

14. Celem Kursów jest pomoc, poprzez zawartość kursów, w procesie nauki . Udział w Kursie (Kursach) nie gwarantuje w żaden sposób pracy. Sprzedający nie pomaga w zdobyciu pracy (procesie rekrutacji).

15. Data premiery kursu może ulec przesunięciu. Jeśli przesunięcie jest dłuższe niż 60 dni, Kupujący ma prawo do zwrotu środków za dany kurs (w takim wypadku następuje rozwiązanie umowy sprzedaży w zakresie tego kursu). Kupujący musi wysłać taką informację pod adres kontakt@odlaikadoautomatyka.pl przed premierą kursu. Zwrot środków następuje w ciagu 5 dni roboczych. W przypadku, gdy Kupujący zakupił więcej niż jeden Kurs (zakupił pakiet Kursów), to zwracana jest część (proporcjonalna) za zakup danego Kursu. Dla jasności: Jeśli Kupujący na przykład kupił pakiet 6 Kursów za 200 złotych, a zwrot dotyczy jednego Kursu, to zwrócona kwota będzie równa 200zł/6, czyli 33.34zł. Opóźnienie premiery jednego Kursu umożliwia zwrot tylko za ten Kurs, który jest opóźniony i tylko w zakresie tego Kursu zakup jest anulowany (kupujący nie otrzyma już kodu na ten kurs). Nie unieważnia to całej transakcji.

16. Reklamacje

a) Administrator zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi treści cyfrowe wolne od wad.

b) W razie stwierdzenia wadliwości dostarczonych treści cyfrowych lub chęci złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@odlaikadoautomatyka.pl.

c) Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, przedmiot i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.

d) Termin rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 14 dni. 

3) Pozytywnie rozpatrzona reklamacja równa się pełnemu zwrotowi wykonanej płatności za licencję.

17. Zakup Kursu oznacza akceptację regulaminu.

18. Aktualny regulamin znajduje się na stronie https://www.odlaikadoautomatyka/regulamin/