Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

13. Tablice

mar 18, 2022

Tablica to podstawowa struktura danych umożliwiająca przechowywanie wielu elementów, jest więc takim kontenerem dla danych.

Tablica w Javie to grupa zmiennych o tym samym typie, która otrzymuje wspólną nazwę.  Zwykle w tablicach przechowuje się większą ilości uporządkowanych danych.

Na przykład: jeśli chcesz przechowywać 100 nazwisko swoich znajomych możesz zadeklarować tablicę przechowującą te nazwiska. Takie rozwiązanie jest bardziej uniwersalne, ponieważ chcąc dodać kolejnego użytkownika, wystarczy dodać nowy element do tablicy, zamiast deklarować kolejną zmienną.

Tablica to zbiór elementów, zmiennych tego samego typu. Warto podkreślić, że tablice są obiektami. Tak naprawdę „tablic” jest referencją do obiektu tablicy. Elementami tablicy mogą być typy prymitywne jak i typy referencyjne. Aby odnieść się do konkretnego elementu tablicy, podajemy nazwę referencji do tablicy i wartość położenia elementu w tablicy, czyli jej indeks.

Wartości domyślne

Tworząc pustą tablicę ( nie podając danych jakim ma być uzupełniona ) , zostanie ona uzupełniona wartościami domyślnymi dla wybranego typu, np. dla liczb będzie to 0, a dla zmiennych referencyjnych: null.

Najważniejsze informacje dotyczące tablic

  • W Javie wszystkie tablice są przydzielane dynamicznie
  • Ponieważ tablice są obiektami, możemy znaleźć ich długość za pomocą właściwości obiektu length 
  • Zmienne tablicowe możemy zadeklarować podobnie jak inne zmienne z [] po typie danych.
  • Zmienne w tablicy są uporządkowane, a każda z nich ma indeks zaczynający się od 0.
  • Tablica Java może być również używana jako pole statyczne, zmienna lokalna lub parametr metody.
  • Rozmiar tablicy musi być określony przez wartość int lub short

Tablica może zawierać prymitywy (int, short itp.) oraz odwołania do obiektów klasy w zależności od definicji tablicy. W przypadku prymitywnych typów danych rzeczywiste wartości są przechowywane w sąsiadujących lokalizacjach pamięci. W przypadku obiektów klasy rzeczywiste obiekty są przechowywane w segmencie sterty .

Deklaracja i inicjalizacja tablicy

Zalety stosowania tablic

  • Optymalizacja kodu: możemy efektywnie pobierać lub sortować dane
  • Dostęp losowy: możemy uzyskać dowolne dane przy pomocy indeksów

Rodzaje tablicy w java

Istnieją dwa rodzaje tablic.

Tablica jednowymiarowa

Tablica wielowymiarowa

Tablice wielowymiarowe

Tablice w Javie mogą mieć więcej, niż jeden wymiar. Możemy stworzyć np. tablicę dwuwymiarową i stworzyć tablice tablic – czyli każdy element tablicy będzie kolejną tablicą. I analogicznie jak w przypadku zwykłej tablicy (jednowymiarowej) – do poszczególnych elementów będziemy odwoływać się za pomocą indeksów – w tym wypadku dwóch indeksów.

O tablicach wielowymiarowych będzie osobny odcinek!.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pozostałe:

18. Dziedziczenie

https://youtu.be/sHtcQDJJQi0 Dziedziczenie to jeden z filarów programowania obiektowego języka Java. Dziedziczenie umożliwia tworzenie hierachii klas, co przekłada się bezpośrednio na...

17. Hermetyzacja

https://youtu.be/AqRtN-Yl9rA Hermetyzacja – Java to język silne obiektowy. Każdy program napisany w języku Java składa się z klas i obiektów. Hermetyzacja (enkapsulacja) to mechanizm polegający na ukrywaniu pewnych danych umieszczonych w klasach. Jest to sposób...

16. Funkcje

https://youtu.be/rgB80FTLvLo Funkcja w języku Java to zbiór instrukcji, które wykonują określone zadanie i zwracają wynik tego działania. Funkcja może również wykonać określone zadanie bez zwracania czegokolwiek. Metody w Javie pozwalają nam...

15. Konstruktory

https://youtu.be/aF0DFT5m_s0 Konstruktor w Javie to specjalna metoda używana do inicjowania obiektów. Konstruktor jest wywoływany, gdy tworzony jest obiekt klasy. Może służyć do ustawiania początkowych wartości atrybutów obiektów.  W Javie...

14. Programowanie obiektowe: Klasy i Obiekty

https://youtu.be/e2XNKQgsMbo Programowanie obiektowe to sposób projektowania programów przy użyciu klas i obiektów.  Programowanie obiektowe organizuje kod programistyczny wokół obiektów, które istnieją w klasach. Klasa jest matrycą, szablonem, który definiuje...