Wyjątkowa okazja na szkolenie ISTQB online - teraz tylko 999 zł netto! (najtaniej na rynku - szkolenie dofinansowane!). Zapraszamy również na 2 dniowe szkolenie API teraz tylko 459 zł!

Kurs tester automatyzujący

 

Skąd pomysł na kurs?

Kurs powstał w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na zatrudnianie nowych, wykwalifikowanych pracowników. Już dzisiaj, co druga firma deklaruje, że największym zagrożeniem realizowanych projektów w kolejnych latach – będzie brak odpowiedniej kadry i wymaganych umiejętności technicznych w zespołach. Niestety nie są to tylko puste prognozy, gdyż problem z uzupełnieniem zespołów o kolejnych wykwalifikowanych specjalistów, dotyka również firmy, z którymi mam przyjemność współpracować.

Alternatywą dla takiego stanu rzeczy, jest aktywizacja, szkolenie, podnoszenie umiejętności ludzi, którzy mają predyspozycje i zapał do pracy technicznej. Obserwacja i doświadczenie wyniesione z prowadzonych przeze mnie szkoleń stacjonarnych, pozwala mi świadomie wyrazić opinie: liczba osób zainteresowanych szeroko pojętą automatyzacją jest spora. Ten fakt nie powinien dziwić, gdyż branża IT jest od wielu już lat uważana za lukratywną i bezpieczną a jej przyszłość rysuje się jasnymi barwami.

Prezentowany kurs jest więc szansą na zdobycie nowych, bardzo atrakcyjnych i cennych umiejętności na rynku pracy, oraz wyjątkową możliwością wyniesienia swoich umiejętności do wysokiego poziomu w wielu prezentowanych tematach.

Kurs został również stworzony jako forma manifestu przeciw bardzo słabej jakości szkoleniom dużych firm szkoleniowych w zakresie testowania oprogramowania, a w szczególności automatyzacji testów. Niestety z każdym rokiem przekonuję się, że dla wielkich firm szkoleniowych liczy się tylko zarabianie pieniędzy na dostarczonych przez marketerów kursantach. Firmy te zatrudniają jak najtańszych trenerów, którzy mają często maksymalnie 2-3 lata doświadczenia w branży IT i jedyne co mogą przekazać to wyuczona prezentacja dostarczona przez firmę szkoleniową. Jako lider zespołów ds. automatyzacji testów zmagam się często z brakiem lub słabo wyszkoloną kadrą. Wysyłając osoby na kursy do dużych, rynkowych firm szkoleniowychnajczęściej dostaję bardzo słaby feedback o kiepskiej jakości szkolenia i zmarnowanym czasie. Kurs ten jest moim manifestem na taki stan rzeczy.

 

Tester automatyczny kurs

Kurs tester automatyzujący – przemyślnie opracowana formuła

Jednym z fundamentalnych założeń, na których oparłem budowę tego kursu dla testerów automatyzujących, jest to, aby realnie przygotowywało Cię ono do wyzwań, z którymi będziesz mierzyć się w trakcie docelowej pracy zawodowej.

W kontekście zawodu reprezentującego dość wąską specjalizację, którym jest właśnie tester automatyzujący, kurs ma szansę odnieść wysoką skuteczność wyłącznie wtedy, kiedy w optymalnym stopniu łączy w ramach siebie zarówno teorię, jak i praktykę. Właśnie dlatego wcześniej wspomnianą cechę uważam za główną zaletę, którą odznacza się opracowane przeze mnie szkolenie. Automatyzacja testów została ujęta w nim przy zastosowaniu bardzo efektywnej formuły, która sprawia, że olbrzymia większość przyswajanej wiedzy pozostanie Ci w głowie bez konieczności regularnego powtarzania notatek czy wkuwania ich na pamięć.

Konwencja, którą rządzi się niniejszy kurs testera automatycznego, polega na rozbiciu każdego z jego najważniejszych modułów na dwie sekcje:

  • Część teoretyczno-praktyczna, skoncentrowana na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z szeroko rozumianej dziedziny, jaką jest automatyzacja testów. Szkolenie pod tym względem oferuje wyzwania o bardzo zróżnicowanym stopniu trudności, a do każdego z nich załączone jest możliwe rozwiązanie.
  • Część quizowa, sprawdzająca jak wiele z informacji uwzględnionych przez kurs tester automatyczny faktycznie zapamiętał – na tej podstawie będziesz w stanie ocenić też czy pewne zagadnienia nie wymagają dodatkowego powtórzenia, przed przejściem do kolejnych działów kursu.

 

Co powinien wiedzieć przyszły tester automatyzujący przed rozpoczęciem kursu?

Niniejsza oferta kursu z automatyzacji testów przeznaczona jest nie tylko dla osób, które dysponują już doświadczeniem w tej materii i chcą rozszerzać swoje horyzonty, ale również ludziom stawiającym w opisywanej dziedzinie swoje pierwsze kroki. Przed przystąpieniem do kursu można mieć więc bardzo krótki staż w charakterze testera albo nie posiadać go wcale. Jest to zupełnie bez znaczenia, w kontekście możliwości podjęcia nauki w oparciu o proponowane przeze mnie kurs.
Jak wspomniałem już wcześniej, kurs rozpoczyna się od elementarnych podstaw, jednak są to podstawy odnoszące się stricte do zadań, jakie wykonuje na co dzień tester automatyzujący. Aby móc wykonywać je w sposób efektywny, konieczna jest pewna znajomość mechanizmów, które funkcjonują w szeroko rozumianym programowaniu.
Dla osób początkujących pomocna może okazać się zatem znajomość prostych instrukcji specyficznych dla języka Java. Jeśli nią nie dysponujesz, nie przejmuj się. Jak zaznaczyłem już wcześniej, przyszły tester automatyzujący inwestujący w opracowany przeze mnie kurs uzyskuje dostęp do sekcji stanowiącej błyskawiczne wprowadzenie do wspomnianego języka. W kilkunastu krótki filmach dostępnych w ramach niej uwzględniłem wszystko, co będzie Ci potrzebne do dalszej skutecznej nauki właściwych zagadnień związanych z samym testowaniem.

 

Czytaj więcej

 

Kurs tester automatyczny – na ile jego zakres pokrywa się z pracą na stanowisku juniora?

Jeżeli chodzi o oferowany przeze mnie kurs testowanie oraz automatyzację testów prezentuję w nim zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Druga z tych płaszczyzn bazuje m.in. na realnych problemach, z którymi stykają się świeżo zatrudnieni juniorzy. Jeżeli zatem kurs przerobisz skrupulatnie, uważnie i rzetelnie, nie pomijając przy tym żadnych lekcji, zadań czy testów, uzyskasz komplet wiedzy oraz umiejętności, którymi powinien dysponować każdy tester automatyczny na początku swojej przygody w tej branży. Ponadto w komplecie zyskasz również pewność siebie niezwykle pomocną podczas rozmów rekrutacyjnych, co finalnie pozwoli Ci na szybkie pozyskanie pracy, a także dynamiczny rozwój i zdobywanie kolejnych szczebli kariery.

 

Tester automatyzujący z zawsze aktualną wiedzą

Branża IT należy do jednego z najbardziej innowacyjnych sektorów rynku, gdzie kluczowym czynnikiem w kontekście odnoszenia sukcesów przez pracownika jest nieustanny rozwój i śledzenie sukcesywnie pojawiających się nowych rozwiązań. W związku z tym opracowany przeze mnie kurs jest na bieżąco wzbogacany o lekcje dotyczące wszelkich zachodzących w środowisku zmian, tak aby korzystający z niego tester automatyczny zawsze dysponował dostępem do aktualnej i rzetelnej wiedzy.
Oprócz tego szkolenie stale optymalizuję pod kątem efektywności nauki, a także poszerzam o zagadnienia zgłaszane mi przez moich kursantów. Całość jest oczywiście wliczona w cenę kursu, a zatem za nic nie musisz dopłacać dodatkowo.

Tester automatyzujący

LICZBY NIE KŁAMIĄ

Tester automatyzujący – kurs w liczbach

moduły  tematyczne

Ponad

praktycznych zadań

Ponad

quizów testowych

Ponad

nagrań audio-wideo

Plan kursu testera automatyzującego

Moduł 1. Automatyzacja testów – wprowadzenie

Lekcja: Kariera w branży IT

Lekcja: Podstawy automatyzacji

Lekcja: Testowanie aplikacji webowych

Lekcja: Narzędzia do automatyzacji

Lekcja: Robotyzacja procesów biznesowych

Lekcja: Automatyzacja – od czego zacząć?

Lekcja: Czy Automatyzacja testów jest dla mnie?

Lekcja: Automatyzacja testów VS Robotyzacja procesów biznesowych

TEST: Automatyzacja testów – wprowadzenie

Moduł 2. Konfiguracja narzędziowa

Lekcja: Chocolatey – menedżer pakietów

Lekcja: Instalacja podstawowego oprogramowania

Lekcja: Instalacja podstawowego oprogramowania – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Konfiguracja narzędziowa

Moduł 3. Budowa pierwszego projektu

Lekcja: Maven – wprowadzenie

Lekcja: Konfiguracja pierwszego projektu

Lekcja: IntelliJ IDEA – wprowadzenie

Lekcja: Pierwszy test – omówienie

Lekcja: Testy na różnych przeglądarkach

Lekcja: Run Configurator

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Budowa pierwszego projektu

Moduł 4. Lokalizowanie WebElementów

Lekcja: Lokalizowanie WebElementów

Lekcja: Selektory Id, name, class, tagName, linkText, partialLinkText

Lekcja: Selektory CSS, Xpath

Lekcja: Selektory – warsztat

Lekcja: Selektory – metoda findElements

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Lokalizowanie WebElementów

Moduł 5. Obsługa WebElementów

Lekcja: Operacje na WebElementach

Lekcja: Obsługa list rozwijanych

Lekcja: Operacje na WebElementach – warsztat

Lekcja: Obsługa list rozwijanych – warsztat

Lekcja: Mniej popularne WebElementy

Lekcja: Obsługa WebElementów – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Obsługa WebElementów

Moduł 6. Asercje

Lekcja: Asercje – omówienie

Lekcja: Asercje – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Asercje

Moduł 7. Klasa Wait. Synchronizacja testów

Lekcja: Implicit Wait, Explicit Wait, Fluent Wait

Lekcja: Implicit Wait, Explicit Wait, Fluent Wait – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Klasa Wait. Synchronizacja testów

Moduł 8. Alerty

Lekcja: Alerty – omówienie

Lekcja: Alerty – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Alerty

Moduł 9. Selenium API (POPULARNE ELEMENTY)

Lekcja: Metody nawigacyjne

Lekcja: Klasa Action

Lekcja: Wykonywanie zrzutów ekranu

Lekcja: Wyjątki Selenium WebDriver

Lekcja: Obsługa wielu okien przeglądarki

Lekcja: Zamykanie przeglądarki

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Selenium API

Moduł 10. GIT

Lekcja: Git – wprowadzenie

Lekcja: Git – instalacja i konfiguracja

Lekcja: Git – podstawowe komendy

Lekcja: Git – ignorowanie plików

Lekcja: Git – modyfikacja historii projektu

Lekcja: Git – przeglądanie historii projektu

Zadania z rozwiązaniami

TEST: GIT

Moduł 11. TestNG

Lekcja: TestNG – wprowadzenie

Lekcja: TestNG – warsztat

Lekcja: TestNG – warsztat (ciąg dalszy)

Lekcja: TestNG – testowanie równoległe 

Lekcja: TestNG – testowanie równoległe warsztat

Zadania

TEST: TestNG

Moduł 12. Page Object Model

Lekcja: Page Object Model – wprowadzenie

Lekcja: Page Object Model – warsztat

Lekcja: Page Object Model – własny framework

Lekcja: Page Object Model – własny framework (kod)

Lekcja: Page Object Model – refaktor kodu 1/2 

Lekcja: Page Object Model – refaktor kodu 2/2

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Page Object Model

Moduł 13. Bazy danych – PostgreSQL

Lekcja: Bazy danych – wprowadzenie

Lekcja: Bazy danych – webinarium

Lekcja: PostgreSQL – instalacja i konfiguracja

Lekcja: PostgreSQL – typy danych

Lekcja: PostgreSQL – podstawowe komendy

Lekcja: PostgreSQL – wybieranie danych

Lekcja: PostgreSQL – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Bazy danych – PostgreSQL

Moduł 14. Selenium GRID

Lekcja: Selenium GRID – wprowadzenie

Lekcja: Selenium GRID – warsztat 1/2

Lekcja: Selenium GIRD – warsztat 2/2

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Selenium GRID

Moduł 15. Jenkins

Lekcja: Jenkins – wprowadzenie

Lekcja: Jenkins – instalacja i konfiguracja

Lekcja: Jenkins – prezentacja

Lekcja: Jenkins – parametryzacja projektu

Lekcja Jenkins – warsztat 2

Lekcja: Jenkins – warsztat 3

Lekcja: Jenkins – warsztat 4

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Jenkins

Moduł 16. Extent Reports

Lekcja: Extent Reports – wprowadzenie

Lekcja: Extent Reports – warsztat

Lekcja: Biblioteki raportowe

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Extent Reports

Moduł 17. Grafana i InfluxDB

Lekcja: Grafana i InfluxDB – wprowadzenie

Lekcja: Grafana i InfluxDB – warsztat

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Grafana i InfluxDB

Moduł 18. Docker

Lekcja: Docker – wprowadzenie

Lekcja: Docker – instalacja i konfiguracja

Lekcja: Docker – warsztat 2

Lekcja: Docker – warsztat 3

Zadania z rozwiązaniami

TEST: Docker

Moduł 19. Końcowy projekt

Lekcja: Projekt końcowy

Moduł 20. Test zaliczeniowy

TEST: Test zaliczeniowy

Moduł 21. BONUS

Pytania rekrutacyjne – Junior Tester Automatyzujący
Dobre praktyki – automatyzacja testów

Dobre praktyki – automatyzacja testów

Rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko Junior Testera Automatyzującego

Testowanie aplikacji mobilnych

Aplikacje mobilne – wprowadzenie
Testowanie aplikacji mobilnych – webinarium

Testowanie aplikacji mobilnych – webinarium

Testowanie aplikacji mobilnych – wprowadzenie

Narzędzia do automatyzacji testów aplikacji mobilnych

Najczęściej popełniane błędy w testowaniu aplikacji mobilnych

Best Practices w testowaniu aplikacji mobilnych

BrowserStack – wprowadzenie do platformy

BrowserStack – uruchamianie testów selenium

 

Testowanie apI

Testowanie API dla początkujących

Kurs JAVA dla testerów oprogramowania
materiały dodatkowe

Raport błędu. Jak poprawnie zgłosić błąd?
Nowa wersja Selenium – 4

6 trendów w automatyzacji testów

Raport: Automatyzacja testów – rynek pracy | Grudzień 2020

Testowanie manualne VS testowanie automatyczne

Testowanie aplikacji mobilnych [Część 1]

Selenium VS Cypress

Poziomy wykonywania testów

Przydatne narzędzia wspomagające testowanie oprogramowania

 

Szybkie wprowadzenie do JAVY

W ramach wykupionej licencji kursu Automatyzacji testów „Od laika do Automatyka”– otrzymują państwo również ekspresowy kurs języka JAVA. Jest to zbiór kilkunastu krótkich materiałów video, które pozwolą państwu poznać podstawy języka JAVA, tak by praca z kursem była jeszcze bardziej efektywna, przyjemna i prosta. Rozpocznij przygodę z programowaniem już dzisiaj.

Kurs tester automatyzujący

Tester automatyzujący – dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest dedykowany zarówno dla osób zupełnie początkujących, które dopiero chcą wejść w świat IT, jak i dla osób już doświadczonych, nawet z kilkuletnim doświadczeniem w zapewnianiu jakości oprogramowania.

Taką optykę kursu udało się osiągnąć poprzez jego kompleksowość oraz zróżnicowanie tematyczne i poziomowe. Pracę z kursem rozpoczynamy od tematów zupełnie podstawowych: jak opis narzędzi, instalacja i konfiguracja pierwszych projektów, pisanie prostych skryptów testowych. Z czasem przechodzimy jednak do bardziej złożonych tematów, związanych głównie z programowaniem testów. Końcowe moduły to już poziom haczący o zagadnienia DevOps/TestOps, wystarczy podać tylko omawiane tematy: budowa infrastruktury do automatyzacji testów, wirtualizacja środowiska pracy, zaawansowane tematy konfiguracyjne narzędzi CI (Jenkins), dokeryzacja, bazy danych.

Od laika do automatyka – tester automatyzujący kurs

Wejdź mocno w branżę IT!

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółową agendą i planem tematycznym kursu.

Zachęcam do zobaczenia kilku lekcji, które zostały udostępnione zupełnie za darmo!

Zobacz i sam oceń czy warto!

GRATIS dla naszych kursantów

Każdy z naszych kursantów – w ramach wykupionej licencji kursu: otrzyma zupełnie za darmo 6 miesięczną licencję na oprogramowanie IntelliJ IDEA Ultimate! lub na inne oprogramowanie JetBrains np. PyCharm, PhpStorm, ReSharper C++ ,WebStorm, GoLand czy inne. Z oprogramowania możemy w pełni korzystać w celach edukacyjnych i przy rozwijaniu waszych projektów!
Warto tutaj wspomnieć, że wersja IntelliJ IDEA Ultimate to rynkowo koszt $499 dolarów rocznie! $$$
Zapraszam po więcej informacji o wersji Ultimate na oficjalną stronę JetBrains

Tester automatyzujący - gratis

Certyfikat ukończenia

.Każdy z naszych kursantów, którzy ukończą szkolenie i zdadzą egzamin zaliczeniowy – otrzymają certyfikat ukończenia kursu wraz ze szczegółowym podsumowaniem (zobacz tutaj: załącznik nr. 1 do certyfikatu) uczestnictwa w kursie! Dostaniesz również dokument z podsumowaniem zawartości kursu, który możesz przedłożyć na rozmowie kwalifikacyjnej, bądź swojemu szefowi jako argument za podwyżką! (zobacz tutaj: załącznik nr 2 do certyfikatu)

Tester automatyczny - certyfikat ukończenia

 

Wybierz
typ licencji:

Dostęp

Próbna rozmowa
kwalifikacyjna

Code review

Zniżka na indywidualne konsultacje

Negocjacje ceny

Zniżka na szkolenia
stacjonarne

Kurs Java

Licencja IntelliJ (6 msc)

Wsparcie merytoryczne

BASIC

3 miesiące

 

349 zł

 (+ podatek VAT) 

 

24/7 (na 3 mc)

– 20 %

Tak

(powyżej 10 licencji)

– 15 %

Tak

Tak

E-mail

Standard

6 miesięcy

549 zł

(+ podatek VAT)

24/7 (na 6 mc)

Tak

1 sesja

– 30 %

Tak

(powyżej 5 licencji)

– 20 %

Tak

Tak

E-mail, Teams, Telefon

Premium

12 miesięcy

894 zł

(+ podatek VAT)

24/7 (na 12 mc)

Tak

2 sesje

– 50 %

Tak

(powyżej 3 licencji)

– 30 %

Tak

Tak

E-mail, Teams, Telefon

BASIC

za 3 miesiące

349.00 zł

(+ podatek VAT)

Dostęp: 24/7 (3 mc)

Próbna rozmowa kwalifikacyjna: Nie

Code review: Nie

Zniżka na indywidualne konsultacje: – 20 %

Negocjacje ceny: Tak

(powyżej 10 licencji)

Zniżka na szkolenia stacjonarne: -15 %

Kurs Java: Tak

Licencja IntelliJ (6 msc): Tak

Wsparcie merytoryczne: E-mail

Standard

za 6 miesięcy

549.00 zł

(+ podatek VAT)

Dostęp: 24/7 (6 mc)

Próbna rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Code review: 1 sesja

Zniżka na indywidualne konsultacje: – 20 %

Negocjacje ceny: Tak

(powyżej 5 licencji)

Zniżka na szkolenia stacjonarne: – 20 %

Kurs Java: Tak

Licencja IntelliJ (6 msc): Tak

Wsparcie merytoryczne: Email, Teams, Telefon

Premium

za 12 miesięcy

894.00 zł

(+ podatek VAT)

24/7 (12 mc)

Próbna rozmowa kwalifikacyjna: Tak

Code review: 2 sesje

Zniżka na indywidualne konsultacje: – 50 %

Negocjacje ceny: Tak

(powyżej 3 licencji)

Zniżka na szkolenia stacjonarne: – 30 %

Kurs Java: Tak

Licencja IntelliJ (6 msc): Tak

Wsparcie merytoryczne: E-mail, Teams, Telefon

KURS ONLINE

Od laika to Automatyka

Automatyzacja Testów z wykorzystaniem Selenium

 

Wiele spędzonych lat w branży IT, sporo zrealizowanych projektów dla różnych firm, kilkadziesiąt przeprowadzonych szkoleń z automatyzacji testów – dały mi jasny i konkretny feedback: Automatyzacja testów to coraz istotniejsza gałąź wytwarzania oprogramowania. W tej chwili niemal każda firma związana z IT ma już, wdraża, bądź planuje wdrożyć w swoje procedury automatyzację i robotyzację. Plany na najbliższe lata są potężne, ale już dzisiaj bardzo wiele firm napotyka duży problem: brak wykwalifikowanej kadry. Prezentowany kurs jest więc pośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz bezpośrednim spełnieniem próśb i zapytań o rozszerzoną formę szkolenia.​

Przykładowe materiały kursu

Asercje w Selenium

Asercje w Selenium

    W załączonych fragmentach kodu z poprzednich lekcji, na pewno zauważyłeś instrukcje o nazwie Assert. Właśnie...

czytaj dalej